Frågor & Svar

Frågor & Svar

Se Revaxör instruktionsfilmer här: www.medicininstruktioner.se

Öronvaxlösande spray och droppar Förebyggande och vårdande olja | Allmänt om Revaxör

Öronvaxlösande spray och droppar

Kan jag använda Revaxör öronvaxlösande medel till min dotter som är 4 år gammal? Har fått detta rekommenderat av läkare.

Ja, Revaxör används för barn enligt läkares bedömning så om du har fått det rekommenderat, kan du lugnt använda Revaxör. Följ noggrant anvisningarna du får. Öronsköljning hos barn ska helst göras på läkarens eller hälsovårdarens mottagning. Fråga gärna din läkare om det är något du undrar över.


Hur ska jag dosera?

För droppar: Vi rekommenderar att man droppar omkring 10–20 droppar Revaxör i varje öra som ska behandlas.
För spray: Vi rekommenderar 2-3 sprayningar i det öra som ska behandlas.


Jag har hörapparat. Hur ska jag använda Revaxör?

Följ råden från din läkare om hur ofta och hur du ska rengöra hörselgången. Revaxör används enligt bruksanvisningen. Tänk på att vänta med att sätta tillbaka hörapparaten efter öronsköljningen tills vattnet har runnit ut ur örat och örat känns torrt.


Jag skulle vilja använda Revaxör 3-4 dagar i rad och därefter skölja ut lösningen, är detta OK?

Vi rekommenderar att Revaxör används enligt instruktionerna i bruksanvisningen, dvs. att man sköljer ur hörselgången med sköljblåsan efter varje behandling (dvs. varje dag under en längre behandling). Om du använder Revaxör som förberedelse inför öronspolning på t.ex. vårdcentral kan du låta bli att spola rent före.


Om jag ska behandla båda öronen, ska jag först droppa/spraya in lösningen och ligga på ena sidan under 20-60 minuter (för att behandla det enda örat) och sedan droppa/spraya in i det andra örat och ligga ner på andra sidan, eller kan jag behandla båda öronen samtidigt?

Behandla först det ena örat, och sedan det andra. Om man applicerar lösning i båda öronen samtidigt, finns det stor risk att lösningen rinner ut.

Jag har av misstag droppat/sprayat Revaxör i ögat, är det farligt?

Om man av misstag droppar/sprayar Revaxör i ögat, ska ögat omedelbart sköljas noga. Blir ögat rött eller irriterat bör du uppsöka läkare.

Har Revaxör öronvaxlösande medel några biverkningar?

I sällsynta fall har lokala allergiska reaktioner förekommit vid användning av Revaxör öronvaxlösande medel. Obehaglig känsla i hörselgången, hudirritation och övergående svindel kan även förekomma.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör har gett dig biverkningar.

Förebyggande och vårdande Olja

Hur ska jag dosera Revaxör Olja?

Spraya 1-2 gånger.


Ska Revaxör Olja sköljas ut?

Nej, Revaxör Olja ska vara kvar i örat. Oljan absorberas och smörjer huden i hörselgången och mjukgör öronvax. Om du upplever att det rinner ut ur örat kan du försiktigt torka i ytterörat med mjukt papper.


Hur ofta kan jag använda Revaxör Olja?

Revaxör Olja används vid behov. Och kan användas så ofta du vill. Vi rekommenderar dock att en gång i veckan eller varannan vecka om man brukar ha återkommande problem med vaxproppsbildning eller kliande hörselgångar orsakat av torr hud.


Kan Revaxör Olja användas till barn?

Revaxör Olja kan användas till barn över ett år. Det är dock viktigt att du vet att barnet inte har något av följande (om du är osäker ska du uppsöka en vårdmottagning):

  • Öroninflammation eller ont i örat

  • Vid flytningar från örat eller trumhinneskada

  • Om det finns allergi mot någon av ingredienserna i Revaxör olja


Kan jag använda Revaxör Olja om jag har hörapparat?

Ja. Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter Revaxör Olja har absorberats, dvs. vänta tills örat känns torrt.

Allmänt om Revaxör

Hur rengör jag spraymunstycket efter användning?

Tag loss spraymunstycket efter användningen, rengör det med en mild tvållösning, skölj omsorgsfullt med vatten, torka och sätt tillbaka på flaskan. Sprayflaskan ska aldrig användas utan att spraymunstycket är på sin plats!


Hur länge kan man använda en öppnad flaska Revaxör?

En öppnad flaska Revaxör öronvaxlösande medel kan användas till utgångsdatum (som står på flaskan). Förvara den öppnade flaskan med locket åtskruvat och vid högst 25 °C.

Revaxör Olja ska användas inom 6 månader efter flaskan har öppnats.